Činnost komise

Navrhuje změny vyhlášek a nařízení města. Zabývá se dopravní a bezpečnostní situací ve městě. Vyjadřuje se k vedení linek městské hromadné dopravy a k jízdním řádům městské hromadné dopravy. Vyjadřuje se k velkým stavbám na území města, které mohou mít zásadní vliv na dopravu ve městě. Schvaluje jednotlivé projekty v rámci Městského programu prevence kriminality.

Termíny zasedání komise v 2. pololetí roku 2019: 16.9., 14.10., 18.11., 11.12.

Kontaktní osoba komise: Ing. Oldřich Čajka, odbor dopravy a silničního hospodářství