Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Činnost komise

Navrhuje změny vyhlášek a nařízení města. Zabývá se dopravní a bezpečnostní situací ve městě. Vyjadřuje se k vedení linek městské hromadné dopravy a k jízdním řádům městské hromadné dopravy. Vyjadřuje se k velkým stavbám na území města, které mohou mít zásadní vliv na dopravu ve městě. Schvaluje jednotlivé projekty v rámci Městského programu prevence kriminality.

Termíny zasedání komise v roce 2022: 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. a 6.6. 2022

Kontaktní osoba komise: Ing. Oldřich Čajka, odbor dopravy a silničního hospodářství