Činnost komise

Komise je iniciativní a poradní orgán rady města v oblasti konání slavnostních akcí a osobních návštěv jubilantů, které se konají např. u příležitosti významných životních jubileí občanů, nově narozených občánků města, jubilejních svateb apod.

Termíny jednání komise v 2. pololetí 2021: 30. 8. 2021 v 16:00 hodin 

(komise se schází dle potřeby a nemá stanovený harmonogram zasedání).

Kontaktní osoba komise pro občanské záležitosti:  Šárka Menšíková, odbor kancelář primátora