Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Činnost komise

Komise je iniciativní a poradní orgán rady města v oblasti konání slavnostních akcí a osobních návštěv jubilantů, které se konají např. u příležitosti významných životních jubileí občanů, nově narozených občánků města, jubilejních svateb apod.

Termíny jednání komise v roce 2022: komise se schází dle potřeby a nemá stanovený harmonogram zasedání.

Kontaktní osoba komise pro občanské záležitosti:  Šárka Menšíková, odbor kancelář primátora