Činnost komise

Komise pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve Frýdku-Místku se zabývá návrhy a podněty rady města, zastupitelstva města, vlastními podněty a podněty občanů a institucí. Komise vyhledává historické památky a významné lokality na území města, provádí jejich mapování, připravuje podklady pro jejich vyhodnocení a předkládá radě města návrhy na jejich možnou obnovu a další využití. Cílem komise je navržení postupné obnovy konkrétních lokalit na území města, včetně kulturních památek, a jejich začlenění do urbanistického celku města v revitalizované podobě. Komise spolupracuje s ostatními komisemi a dalšími odbornými pracovními skupinami, zřízenými radou města.

Termíny zasedání komise na 1. pololetí 2020:

8. 1. 2020; 5. 2. 2020; 11. 3. 2020; 1. 4. 2020; 6. 5. 2020; 10. 6. 2020.

Kontaktní osoba: Jana Svačinková, odbor kancelář primátora