Činnost komise

Je iniciativním a poradním orgánem rady města při výkonu samosprávy města v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit. Zabývá se výsledky činnosti příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit, stavem a rozvojem aktivit občanů v těchto oblastech na území města. Projednává vlastní podněty, podněty občanů a institucí v oblastech výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit a svá stanoviska a návrhy předkládá radě města.Komise projednává požadavky na dotace občanských sdružení, škol a školských zařízení, příspěvkových organizací a jiných právních subjektů nezřízených za účelem podnikání působících na území města Frýdku-Místku v oblasti výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit a navrhuje jim přidělení finančních prostředků z rozpočtu města z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit dle statutu tohoto fondu. Na žádost rady města se komise zabývá v oblastech svých kompetencí záležitostmi sloužícími výkonu samosprávy města. O závěrech komise, jejích stanoviscích informuje radu města zpravidla předseda komise nebo jiný člen komisí pověřený.

Termíny zasedání komise v 1. pololetí roku 2020 vždy 2. středa v měsíci od 15:00 hodin:
•  8. ledna 2020 - schůze na magistrátu Odbor sociálních služeb zasedací místnost
•  12. února 2020 - schůze na magistrátu Odbor sociálních služeb zasedací místnost
•  11. března 2020 - schůze na 4. ZŠ Komenského 402
•  8. dubna 2020 - schůze na 5. ZŠ E. Krásnohorské 2254
•  10. června 2020 - schůze na magistrátu Odbor sociálních služeb zasedací místnost
 

Kontaktní osoba komise: Jana Čechová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy