Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 62. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 10. 11. 2020 a nabývá tímto dnem účinnosti.