Členové komise

Předseda Komise územního plánování a architektury

  • Martin Sladkovský DiS.

Členové Komise územního plánování a architektury

  • Ing. Radomír Bělík
  • Ing. Patrik Herák
  • Ing. arch. Michael Kocych
  • Tomáš Řeha
  • Ing. Mojmír Šimík
  • Marie Štembírková
  • Ing. Jan Štěpánek
  • Mgr. Markéta Ubíková