Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Činnost komise

Projednává a dává doporučení k záležitostem, kdy rozhodování o nich přísluší do kompetence rady města nebo do činnosti hlavního architekta města, zejména k rozvojovým záměrům města a k použití prostředků v rámci Programu regenerace Městských památkových zón Frýdku a Místku. Posuzuje a komentuje připravované investiční akce města, podílí se ideově na přípravě zpracování  návrhu „Plánu ekonomického rozvoje města Frýdku-Místku“. Zabývá se iniciativními návrhy z řad členů komise v oblasti architektury a stavebnictví na území města.

Termíny zasedání komise v I. pololetí roku 2022: 05. 01. 2022, 09. 02. 2022, 02. 03. 2022, 06. 04. 2022. 04. 05. 2022, 01. 06. 2022

Kontaktní osoba komise: Ing. arch. Zuzana Břachová, odbor územního rozvoje a stavebního řádu