Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Členové komise

Předseda Komise územního plánování, architektury a participace

  • Mgr. Markéta Ubíková

Členové Komise územního plánování, architektury a participace

  • Ing. Radomír Bělík
  • Ing. Kamila Šponerová
  • Ing. arch. Michael Kocych
  • Ing. Pavel Merta
  • Mgr. David Jurečka
  • Jana Chrobáková
  • Ing. Jan Štěpánek
  • Ing. Lucie Rohlová