Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Přílohy

Tento Statut a jednací řád byl schválen na 95. schůzi Rady města Frýdku-Místku konané dne 25. 01. 2022 a nabývá tímto dnem účinnosti.