Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rozpis rozpočtu

Rada města Frýdku-Místku na své 41. schůzi konané dne 15. 5. 2012 uložila finančnímu odboru povinnost zveřejňovat rozpis schváleného a upraveného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro příslušný rozpočtový rok v třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtově skladbě, ve znění pozdějších předpisů, na internetových stránkách statutárního města Frýdek-Místek.