Rok 2020

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2020, a to po 4. změně rozpočtu (4. změna rozpočtu byla schválena na 12. zasedání zastupitelstva města, konaném dne 16.9.2020) a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 - 161 (rozpočtová opatření rady č. 150 - 161 schválila rada města na své 60. schůzi konané dne 20.10.2020).