Rok 2020

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2020 (byl projednáván a schválen na 7. zasedání zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 4.12.2019) a po  rozpočtových opatřeních rady města č. 1 - 7 (rozpočtová opatření RM č. 1 - 7 schválila rada města na své 34. schůzi konané dne 16.1.2020).