Rok 2021

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2021, a to po 3. změně rozpočtu (3. změna rozpočtu byla schválena na 16. zasedání zastupitelstva města, konaném dne 15.9.2021) a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 - 114 (rozpočtová opatření rady č. 105 - 114 schválila rada města na své 88. schůzi konané dne 12.10.2021).