Rok 2022

V příloze je zveřejněný rozpis schváleného rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro r. 2022, schváleného na 17. zasedání zastupitelstva města konaném dne 15.12.2021 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148 a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 - 5 (rozpočtová opatření rady města č. 1 - 5 schválila rada města na své 94. schůzi konané dne 11.1.2022).