Rok 2020

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek byl projednáván a schválen na 7. zasedání zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 4.12.2019 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.

Schválený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2020 a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 - 15 (rozpočtová opatření rady města č. 8 - 15 byla schválena radou města na 35. schůzi konané dne 28.1.2020) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.