Rok 2022

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek na rok 2022

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek na rok 2022 byl projednán a schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 15.12.2021 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.

Schválený rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2022  a po rozpočtových opatřeních rady města č. 1 - 5 (rozpočtová opatření rady č. 1 - 5 schválila rada města na své 94. schůzi konané dne 11.1.2022) včetně doplňujících příloh je zveřejněný v příloze.