Rok 2021

1. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 14. zasedání, konaném dne 16.3.2021.

Zastupitelstvo města schválilo snížení příjmů o 28 652,26 tis. Kč na celkovou výši 1 212 976,67 tis. Kč, navýšení výdajů o 132 014,17 tis. Kč  na celkovou výši 1 715 055,13 tis. Kč a navýšení financování o 160 666,43 tis. Kč na celkovou výši 502 078,46 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2021 č. 1 - 31 jsou zveřejněna v příloze.

2. změnu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek schválilo zastupitelstvo města na svém 15. zasedání, konaném dne 16.6.2021.

Zastupitelstvo města schválilo navýšení příjmů o 4 759,85 tis. Kč na celkovou výši     1 303 668,64 tis. Kč a navýšení výdajů o 4 759,85 tis. Kč na celkovou výši 1 805 747,10 tis. Kč.

Rozpočtová opatření Zastupitelstva města Frýdek-Místek pro rok 2021 č. 32 - 45 jsou zveřejněna v příloze.