Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Rok 2020 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2021

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2020-2021 byl projednáván a schválen na 2. zasedání zastupitelstva města konaném dne 10. 12. 2018 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2020-2021 je uveden v příloze.