Rok 2021

Dne 23. 4. 2021 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 31. 3. 2021.

Účetní závěrka obsahuje:

1. Rozvahu k 31. 3. 2021

2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 3. 2021

3. Přílohu k 31. 3. 2021

 

Dne 23. 7. 2021 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 30. 6. 2021.

Účetní závěrka obsahuje:

1. Rozvahu k 30. 6. 2021

2. Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2021

3. Přílohu k 30. 6. 2021

 

Dne 25. 10. 2021 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek k 30. 9. 2021.

Účetní závěrka obsahuje:

1. Rozvahu k 30. 9. 2021

2. Výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2021

3. Přílohu k 30. 9. 2021