Elektronická podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@frydekmistek.cz

Tato podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Magistrátu města Frýdku-Místku.


Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Tato podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných magistrátu města Frýdku-Místku.


Elektronická adresa elektronické podatelny

  • elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@frydekmistek.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Magistrátu města Frýdku-Místku
 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- jméno a příjmení oprávněného zaměstnance Magistrátu města Frýdku-Místku
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 

Vzor datové zprávy:
Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku podatelna@frydekmistek.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:, pdf, doc/docx, txt, xls/xlsx, jpg, rtf, zfo (pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami). V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. 


Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.


Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@frydekmistek.cz případně na poštovní adresu Magistrátu města Frýdku-Místku.


Adresa pro osobní a poštnovní přijímání datových zpráv na technických nosičích
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Tato adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Magistrátu města Frýdku-Místku

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí: 8,00 - 17,00
Úterý: 7,30 - 14,30
Středa: 8,00 - 17,00
Čtvrtek: 7,30 - 15,00
Pátek: 7,30 - 14,30


Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD, DVD, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.
 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@frydekmistek.cz případně na poštovní adresu Magistrátu města Frýdku-Místku.