24.06.2021 č.j. MMFM 93931/2021 - veřejná vyhláška -Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu nazvanou "Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu řadových domů ve Sviadnově"


2021-7145

Číslo jednací: MMFM 93931/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

24.06.2021 Dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech - Kozlovice, 19. 8. 2021


110272694

Číslo jednací: MMFM 93468/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

24.06.2021 Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku ze dne 16. 6. 2021


U_15_ZM_2021_06_16_www

Číslo jednací: MMFM 93635/2021
Kategorie: Zastupitelstvo města Frýdku-Místku
Zobrazit podrobnosti

23.06.2021 Veřejná vyhláška - vydání Změny č. 6 Územního plánu Frýdku-Místku a vyhotovení úplného znění


g3797655_003(2)

Číslo jednací: MMFM 91589/2021
Kategorie: Územní plánování
Zobrazit podrobnosti

23.06.2021 Oznámení o zahájení územního řízení: "Síť FTTh - Folvark F1a" , telekomunikační liniová stavba, Pas


2021-9283

Číslo jednací: MMFM 91614/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

23.06.2021 Dražební vyhláška - motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, 4. 8. 2021


DC_dražební_vyhláška_MV_elektronická_notář_OKdražby_2021_06_22_12_56

Číslo jednací: MMFM 92416/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Informace SMFM o konání nabídkového licitačního řízení

Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Návrh stanovení DZ - Sviadnov Mk ul. Na Závodí + 9 umístění IZ8a "Zóna 30"

Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Stanovení DZ - Nošovice optimalizace SDZ v průjezdním úseku silnice III/4774 a přilehlých MK

Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 32 - 45


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 91140/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 61 - 70


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 91136/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Stanovení PDZ - FM Skalice silnice III/4773 stavební práce stavba "Lokalita U Vrby"

Zobrazit podrobnosti

21.06.2021 Rozhodnutí ve společném územním a stavebním řízení - speciální st.úřad: Zřízení přechodů pro chodce


2021-7907
chodníky Žabeň

Číslo jednací: MMFM 81869/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Informace SMFM o konání nabídkového licitačního řízení

Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Informace SMFM o nabídce nebytového prostoru ve stavbě budovy bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/7 ,


garáž 13752

Číslo jednací: MMFM 90124/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Informace SMFM o nábídce k pronájmu nebytového prostoru ve stavbě budovy bez č.p./č.e. - garáž


garáž 6324

Číslo jednací: MMFM 90157/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020


Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu

Číslo jednací: MMFM 90281/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, Lučina 27. 7. 2021


200319692

Číslo jednací: MMFM 90119/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.06.2021 Veřejná vyhláška


g3795709

Číslo jednací: MMFM 90158/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.06.2021 Výběrové řízení na místo právníka odboru správy obecního majetku


Výběrové řízení - právník odboru správy obecního majetku

Číslo jednací: MMFM 90006/2021
Kategorie: Výběrová řízení a konkurzy
Zobrazit podrobnosti

17.06.2021 Obečně závazná vyhláška č. 5/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o nočním klidu


OZV noční klid

Číslo jednací: MMFM 89902/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.06.2021 Oznámení o zahájení společného řízení " Rekonstrukce komunikace par. č. 6114/2 k.ú. Frýdek"


2020-15189

Číslo jednací: MMFM 89164/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.06.2021 č.j. MMFM 89425/2021- veřejná vyhláška - Rozhodnutí -společné povolení pro stavbu nazvanou "Rekonstrukce povrchu MK č. 49b, část ul. Fryčovická - K Ruskově Lávce"


2021-5601
MMFM_89425_2021

Číslo jednací: MMFM 89425/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.06.2021 Rozhodnutí, společné povolení "Zvyšování "Zvyšování bezpečnosti v obci Třanovice - II. etapa" pro objekt SO 101 Chodník ve směru Na Cymbálce"

Zobrazit podrobnosti

17.06.2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: VPS o umístění stavby (změna) - "Odpočívka Střelnice"


2021-6938

Číslo jednací: MMFM 89362/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.06.2021 Obecné obeslání - Veřejná vyhláška - výzva oprávněných osob


89480513010_802_RO52021_obecna1

Číslo jednací: MMFM 88537/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

16.06.2021 Spr.řízení-odstranění vraku ul. Křižíkova


g3773103

Číslo jednací: MMFM 78479/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

16.06.2021 Rozhodnutí o vyřazení silničního vozidla z provozu


g3792607_001

Číslo jednací: MMFM 88573/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

16.06.2021 Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby: řízení o odstranění staveb


2021-11272

Číslo jednací: MMFM 88438/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

16.06.2021 rozhodnutí o vyřazení PK z kategorie MK


g3792579(2)
revize-vyřazení-Místek 3(2)

Číslo jednací: MMFM 88285/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

16.06.2021 Nařízení SVS - mor včelího plodu


Narizeni_SVS_mor_vceliho_plodu_8_2021_Skalice_FM

Číslo jednací: MMFM 88193/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

16.06.2021 Nařízení SVS - mor včelího plodu


Narizeni_SVS_mor_vceliho_plodu_7_2021_Kozlovice_FM

Číslo jednací: MMFM 88194/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

16.06.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci - Lučina, 21. 7. 2021


U3181_14_0276_210614170214

Číslo jednací: MMFM 88260/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

16.06.2021 rozhodnutí o zařazení PK do kategorie MK


g3792579
revize-zařazení-Místek 3

Číslo jednací: MMFM 88207/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

15.06.2021 Informace SMFM o záměru pronajmout nebytové prostory


pronájem nebytových prostorN

Číslo jednací: MMFM 87941/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

15.06.2021 Informace SMFM o záměru vypůjčit nemovitost


vypůjčka nemovitostiN
záměr vypůjčit

Číslo jednací: MMFM 87948/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

15.06.2021 Informace SMFM o záměru pronajmout nemovitosti


pronájem nemovitostiN
záměr pronajmout

Číslo jednací: MMFM 87954/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

15.06.2021 Informace SMFM o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě


uzavření dodatkuN - II.
záměr uzavřít dodatek

Číslo jednací: MMFM 87972/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

15.06.2021 Informace SMFM o záměru prodat nemovitost


prodej nemovitostiN
záměr prodat nemovitosti

Číslo jednací: MMFM 87980/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

14.06.2021 č. j. MMFM 86984/2021, Oznámení o zahájení řízení, Vrtaná studna Krásná


g3789593_002

Číslo jednací: MMFM 86984/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

14.06.2021 Stanovení PDZ - Vyšní Lhoty silnice III/04821 a MK Setkání dětí a rodin v kult. areálu Kamenité

Zobrazit podrobnosti

10.06.2021 ZZŘ - celý proces


g7757104

Číslo jednací: MMFM 82507/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

10.06.2021 Návrh DZ - Baška silnice II/477 přechod pro chodce u OÚ Baška

Zobrazit podrobnosti

10.06.2021 Návrh stanovení DZ - Hukvaldy MK parc. č. 737/8 k.ú. Sklenov P7 a P8 most ev. č. HU-M-11

Zobrazit podrobnosti

10.06.2021 rouhodnutí - přetřídění pasport MK


g3786055_001

Číslo jednací: MMFM 85150/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

10.06.2021 Informace SMFM o záměru pronajmout nemovitosti


MIBORO - lešení zařízení staveniště K Hájku 2969-2970
Příloha č. 1

Číslo jednací: MMFM 85174/2021
Kategorie: Majetek města
Zobrazit podrobnosti

10.06.2021 Dražební vyhláška - movité věci, 13. 7. 2021


Dražební_vyhláška_MV_elektronická_nový_OKdražby_2021_06_09_10_58

Číslo jednací: MMFM 84943/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

10.06.2021 Stavební povolení "Rekonstrukce a odvodnění komunikace Ul. Vinohradská k. ú. Řepiště"


2021-3763

Číslo jednací: MMFM 68409/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

10.06.2021 č.j. MMFM 71001/2021-veřejná vyhlášk -Rozhodnutí -společné povolení na stavbu nazvanou "Chodník ul. Školní a Kostelní"


2020-18915
MMFM_71001_2021

Číslo jednací: MMFM 87198/2021
Kategorie: Veřejné vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

10.06.2021 Dražební vyhláška - movitá věc - os. automobil Škoda Octavia, 9. 7. 2021


DC_dražební_vyhláška_MV_elektronická_notář_OKdražby_2021_06_09_03_22

Číslo jednací: MMFM 84944/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

10.06.2021 Dražební vyhláška - movité věci, 13. 7. 2021


Dražební_vyhláška_MV_elektronická_nový_OKdražby_2021_06_08_12_28

Číslo jednací: MMFM 84946/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

09.06.2021 Výběrové řízení na funkci člena představenstva obchodní společnosti Frýdecká skládka, a.s.


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FS člen představenstva

Číslo jednací: MMFM 84049/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

04.06.2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060773385


oznameni_110060773385_c2srqr4d3ihheu745910

Číslo jednací: MMFM 81743/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

04.06.2021 Aukční vyhláška - Prodej hrobového zařízení


aukční_vyhláška

Číslo jednací: MMFM 81733/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

02.06.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, Frýdek-Místek, 10. 9. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_31_05_2021_1016_signed_

Číslo jednací: MMFM 79723/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

01.06.2021 Dražební vyhláška - movité věci - Světlá Hora, 1.7.2021


DC_dražební_vyhláška_MV_elektronická_vlastník_OKdražby_2021_05_31_09_20

Číslo jednací: MMFM 78807/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

28.05.2021 Návrh závěrečného účtu statutárního města Frýdek-Místek za rok 2020


Návrh závěrečného účtu 2020
Finanční vypořádání dotací

Číslo jednací: MMFM 77313/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.05.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 49 - 60


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 75784/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

19.05.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, Raškovice 24. 6. 2021


1

Číslo jednací: MMFM 71114/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.05.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, Paskov 24. 6. 2021


160166690

Číslo jednací: MMFM 70233/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

18.05.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, Bítov u Bílovce 24. 6. 2021


160166689

Číslo jednací: MMFM 70232/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

17.05.2021 Zkracený postup - veřejné projednání § 55b: Změna č. 2 Územního plánu Nošovice


2020-14121

Číslo jednací: MMFM 67792/2021
Kategorie: Územní plánování
Zobrazit podrobnosti

13.05.2021 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Zobrazit podrobnosti

12.05.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 39 - 48


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 67001/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

11.05.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, k. ú. Přerov, 29. 6. 2021


180245476

Číslo jednací: MMFM 65686/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

10.05.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, Baška, 7. 7. 2021


Dražební_vyhláška_NV_elektronická_dražba_1_kolo_2021_05_07_15_23_21

Číslo jednací: MMFM 64638/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

10.05.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci, Ostravice, 7. 7. 2021


Dražební_vyhláška_NV_elektronická_dražba_1_kolo_2021_05_07_15_23_14

Číslo jednací: MMFM 64636/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

07.05.2021 Dražební vyhláška - Motocykl Yamaha, 25. 6. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_movité_věci_NOZ_5_5_2021_1248

Číslo jednací: MMFM 64393/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

07.05.2021 Dražební vyhláška - Obytný automobil Fiat, 25. 6. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_movité_věci_NOZ_5_5_2021_1238

Číslo jednací: MMFM 64391/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

05.05.2021 Dražební vyhláška- nemovité věci - k.ú. Místek, 25. 6. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_04_05_2021_1454_signed_

Číslo jednací: MMFM 62795/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 Odročení dražby na neurčito - movité věci

Zobrazit podrobnosti

03.05.2021 Odročení dražby na neurčito - movité věci

Zobrazit podrobnosti

28.04.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 33 - 38


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 58324/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

20.04.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci - k.ú. Lubno, 2. 7. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_16_04_2021_1426_signed_

Číslo jednací: MMFM 53338/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

14.04.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 28 - 32


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 49868/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

08.04.2021 Dražební vyhláška - nemovité věci k.ú. Baška 2. 7. 2021


DC_Dražební_vyhláška_el_NEMOVITÉ_VĚCI_NOZ_06_04_2021_1216_signed_

Číslo jednací: MMFM 46216/2021
Kategorie: Dražební vyhlášky
Zobrazit podrobnosti

01.04.2021 Vyhlášení dotačního programu Podpora kumunitního carsharingu na rok 2021

Zobrazit podrobnosti

31.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 23 - 27


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 43793/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

29.03.2021 DSO Olešná - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020


Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2021 a závěrečného účtu za rok 2020

Číslo jednací: MMFM 42150/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

24.03.2021 Mimořádné opatření č. 1/2021


Mimoradne_opatreni_c_1_2021

Číslo jednací: MMFM 39697/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

17.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření ZMFM pro r. 2021 č. 1 - 31


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření ZMFM

Číslo jednací: MMFM 37220/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

10.03.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 20 - 22


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 33926/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

25.02.2021 ÚZSVM Výzva vlastníkům nemovitostí , kteří nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně


VÝZVA ÚZSVM 2014-2023
Seznam

Číslo jednací: MMFM 27834/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

23.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 16-19


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 26516/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

17.02.2021 Policie ČR - Zveřejnění věcí, které mohou pocházet z trestné činnosti


Zveřejnění věcí, které mohou pocházet z trestné činnosti

Číslo jednací: MMFM 22222/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

11.02.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 10 - 15


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 20159/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

27.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro r. 2021 č. 4 - 9


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 11495/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

26.01.2021 Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021


Statutární_město_Frýdek_Místek

Číslo jednací: MMFM 164682/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

25.01.2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lysůvky


Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Lysůvky

Číslo jednací: MMFM 10212/2021
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti

13.01.2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření RMFM pro rok 2021 č. 1 - 3


Oznámení o zveřejnění - rozp. opatření RMFM

Číslo jednací: MMFM 4827/2021
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu pro rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176577/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobých výhledů rozpočtu příspěvk.organ. zřízených SMFM na l. 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na l. 2022-2023 u přísp.organ. zřizovaných SMFM

Číslo jednací: MMFM 176607/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěv.organ.zřízených SMFM na rok 2021


Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtů příspěvk.organizací SMFM na rok 2021

Číslo jednací: MMFM 176611/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

18.12.2020 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu SMFM na léta 2022-2023


Oznámení o zveřejnění SVR na léta 2022-2023

Číslo jednací: MMFM 176364/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

17.12.2020 Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů DSO Olešná


Oznámení_DSO

Číslo jednací: MMFM 174854/2020
Kategorie: Rozpočet a související dokumenty
Zobrazit podrobnosti

13.10.2020 Opatření obecné povahy MZe


17110_2020_MZE_16212
Rozdělovník
OOP_cj_17110_2020_Priloha_c_1

Číslo jednací: MMFM 51339/2020
Kategorie: Ostatní
Zobrazit podrobnosti