Nábor strážníků

Informace pro ucházeče o práci strážníka

Podmínky přijetí jsou dány zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii 
 
Strážníkem může být občan České republiky, který

  • je bezúhonný,
  • je spolehlivý,
  • je starší 18 let,
  • je zdravotně způsobilý,
  • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou

Žádost o zaměstnání (viz příloha) spolu s životopisem musí být doručena na níže uvedenou adresu nebo e-mail.

Městská policie Frýdek-Místek
sekretariát
Michaela Friedrichová
T. G. Masaryka 633
738 01 Frýdek-Místek

e-mail: friedrichova.michaela@frydekmistek.cz

Bližší informace je možné získat na tel.:  777 921 875