Činnost výboru

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem na úseku samostatné působnosti. Provádí kontroly podle plánu kontrol kontrolního výboru, schváleném Zastupitelstvem města Frýdku-Místku, tento plán lze v průběhu roku doplňovat. Plní další kontrolní úkoly z pověření zastupitelstva města.

Termíny jednání kontrolního výboru v roce 2021: 10.5.; 14.6.; 13.9.; 11.10.; 8.11.; 13.12. vždy od 16:00h

Kontaktní osoba kontrolního výboru: Ing. Michaela Lisická, odbor kancelář primátora.