Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Činnost výboru

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a magistrátem na úseku samostatné působnosti. Provádí kontroly podle plánu kontrol kontrolního výboru, schváleném Zastupitelstvem města Frýdku-Místku, tento plán lze v průběhu roku doplňovat. Plní další kontrolní úkoly z pověření zastupitelstva města.

Termíny jednání kontrolního výboru v roce 2022: 10.1., 14.2., 7.3., 11.4., 9.5., 13.6., 12.9. vždy od 16:00h

Kontaktní osoba kontrolního výboru: Ing. Michaela Lisická, odbor kancelář primátora.