Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Přílohy

Tento statut byl schválen na 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku konaném dne 16. 12. 2020 a nabývá účinnosti okamžikem schválení.