Archiv

Hlavní téma Hovorů s občany ve Skalici – kanalizace

Množství lidí přímo nebývalé se dostavilo na únorové Hovory s občany ve Skalici, které připravilo Statutární město Frýdek-Místek spolu s místním osadním výborem. Hlavní téma už tak překvapivé nebylo – kanalizace.

V průběhu setkání s občany se ukázalo, že cestu si našli především ti, kteří do připraveného projektu kanalizace nebyli zahrnuti, k tomu, že kanalizaci vyloženě nechtějí, se v sále přihlásili dva. Přesto je právě Skalice z příměstských částí, které jsou zahrnuty v dotačním projektu, na tom zatím nejhůře co se týče potvrzených smluv o výstavbě a financování kanalizační přípojky. Chlebovice jsou aktuálně zhruba na 65 %, Lysůvky na 60 %, Zelinkovice na 81 %, ale ve Skalici je smluvně podchyceno pouze 45 procent.

„Bylo vidět, že Skalice tímto tématem žije, takže věřím, že se potřebný počet zájemců nakonec najde, vyvíjí se kvůli tomu úsilí na všech frontách. Řešení hledají úředníci, aktivně mezi lidmi působí osadní výbor i místní občané samotní, kteří si nechtějí nechat ujít příležitost vyřešit za podpory města odpadní vody v souladu s legislativou,“ je optimistický náměstek primátora Jakub Míček, který dostal v tomto volebním období Skalici na starosti.

I samotní lidé v sále nabádali zástupce radnice, aby občanům, kteří váhají s podpisem, hrozili vysokými náklady za vývozy žump, které budou striktně vyžadovány, a pokutami, pokud nebudou mít vše v souladu se zákonem. Jeho výklad proto upřesňovala Šárka Gilarová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství: „Chtěla bych jen upozornit, že není nový zákon o odpadních vodách, ten platí již od roku 2001, nové je pouze ustanovení, že od ledna tohoto roku musíte schovávat doklady o vývozu žumpy nebo jímky a ty doklady předkládáte při následné kontrole, čili dva roky zpětně musíte doložit doklady o tom, jakým způsobem odpad vyvážíte. Pokud je nepředložíte, dostanete pokutu.“

Peter Mikulenka, vedoucí investičního odboru, pro změnu vysvětloval, proč město nespasí noví zájemci, kteří naopak dávají najevo zájem se napojit. „Problém je v tom, že jsme museli vyjít z projektu z roku 2008 se stavebním povolením, aby byla šance dotaci získat. A ta má přísná pravidla, do kterých se musíme vejít. Veškeré změny nejsou jednoduché, například změna trasy o více než pět procent už představuje krácení dotace. Prověřujeme ale veškeré možnosti, pokud se ještě v současné době nabízí připojitelné objekty, které by se vešly do požadovaných, zejména ekonomických, parametrů,“ vysvětlil Peter Mikulenka.

Ve stínu debat o kanalizaci zůstala další témata, ale i těm je radnice připravena se věnovat. „Máme podněty ohledně veřejného osvětlení, správy komunikací, zimní údržby, evidujeme požadavek na parkovací místa u školy a vše se budeme snažit vyřešit ke spokojenosti místních občanů. Není to tak, že by nás kromě kanalizace teď jiné potřeby Skaličanů nezajímaly,“ ujistil náměstek primátora Jakub Míček.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
19.02.2019 11:13
Počet zhlédnutí: 6 828