Archiv

Město podpoří hybridní vozidla

Na březnovém zasedání zastupitelstva města bylo rozhodnuto o zmocnění Rady města Frýdku-Místku k vyhlašování Dotačního programu na pořízení hybridních automobilů a ke schvalování podmínek, za kterých budou příspěvky občanům poskytovány.

 

Dotační program, který by měl být vyhlášen ještě letos na jaře, bude určen na podporu nákupu osobních vozidel (M1) s plně hybridním pohonem a v letošním rozpočtu je na něj vyčleněno pět milionů korun. Jeho cílem je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže.

V průběhu zastupitelstva Jakub Tichý (Piráti) navrhoval rozšíření podpory také na elektromobily. „Naším cílem není podpora elektromobilů, chceme začít hybridy, které nepotřebují infrastrukturu. Další rok se možná můžeme bavit o širším rozsahu tohoto dotačního programu,“ reagoval náměstek primátora Jakub Míček.

„Jedná se o pilotní projekt a uvidíme, jaký bude zájem. Chtěli bychom si to vyhodnotit a také technologie se určitě budou dále vyvíjet. Prozatím bychom se přidrželi hybridních vozidel, protože chceme podporovat ekologickou dopravu a myslíme si, že je to krok správným směrem. Uvidíme ale, jaký bude ohlas ze strany veřejnosti,“ doplnil jej náměstek primátora Radovan Hořínek.

„Ve Frýdku-Místku jsou dvě nabíjecí stanice, v okolí další, není tedy nutná další infrastruktura,“ upozorňoval Jakub Tichý, ale pro návrh zahrnující do programu také elektromobily se vyslovilo jen 11 zastupitelů, původní návrh pak byl podpořen 37 hlasy.

Oprávněnými žadateli budou fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem ve Frýdku-Místku po dobu nejméně jednoho roku před podáním žádosti, musí být prvními majiteli vozidla. Maximální výše dotace je stanovena na 10 % z pořizovací ceny vozidla, nejvýše však 75.000 korun.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
22.03.2019 10:24
Počet zhlédnutí: 5 517