Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Hledáme údržbáře

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo údržbáře odboru vnitřních věcí Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148.
12.04.2019 13:19
(Aktualizováno: 15.4.2019 12:03)
Počet zhlédnutí: 3214

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Přihlášky s požadovanými doklady budou přijímány do 30. 4. 2019.

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo údržbáře odboru vnitřních věcí Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148

 

Zařazení:

neúředník

Druh práce:

údržbář

Místo výkonu práce:

město Frýdek-Místek

Platová třída:

4

(platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)

Předpokládaný nástup:

1. 5. 2019

Pracovní poměr:

doba neurčitá

Požadované předpoklady:

 1. výuční list, nebo středoškolské vzdělání s technickým zaměřením
 2. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
 3. uživatelská znalost práce s PC – Word, Outlook, práce s internetem
 4. řidičský průkaz skupina B – aktivní řidič
 5. odborná způsobilost v elektrotechnice vyhl. 50/1978 Sb. výhodou

Náležitosti přihlášky:

 1. jméno, příjmení, příp. titul uchazeče
 2. datum a místo narození uchazeče
 3. státní příslušnost uchazeče
 4. místo trvalého pobytu uchazeče
 5. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 6. datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem

Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 30. 4. 2019 v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – údržbář OVV - neotvírat“ a s uvedením adresy uchazeče na adresu:

Mgr. Martin Garba

Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor vnitřních věcí

Radniční 1148

738 22  Frýdek-Místek   

Ve Frýdku-Místku dne 10. 4. 2019

 

 

 

 

Mgr. Ing. Petr Menšík

tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Obrázky

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
21.54 °C
12.3 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)