Aktuality

Město se ptá občanů, co chtějí před svými domy

Statutární město Frýdek-Místek pokračuje v regeneraci veřejných ploch na sídlištích a ve stále větší míře do tohoto procesu zapojuje veřejnost. Ta má možnost vyjádřit se kladně či záporně k navrhovaným úpravám, takže sama může ovlivnit, jakou bude mít plocha před jejich domem podobu a využití.

„Na to, co by lidé chtěli mít pod okny svých domů, se ptáme dlouhodobě. Zajímá nás to nejen při plánování větších úprav na velkých sídlištích, ale taky při požadavcích občanů na vybudování dětského hřiště nebo parkoviště v menší bytové zástavbě. Ne vždy chce většina to samé, a když už má město investovat do úprav veřejných ploch, tak by to mělo být ke spokojenosti co největšího počtu tamních obyvatel,“ řekl primátor Michal Pobucký s tím, že nezřídka se stává, že se konkrétnímu požadavku nevyhoví, protože při dotazníkovém šetření v dané lokalitě se ukáže, že většina změnu nechce.

V poslední době se konala větší dotazníková akce na sídlišti Kolaříkova, kde se rozhodovalo o podobě vnitrobloku vymezeného ulicemi Vrchlického, Kolaříkova a Boženy Němcové. Zapojilo se do ní 89 % oslovených místních obyvatel. Na základě jejich vyjádření bude staré asfaltové hřiště nahrazeno novým dětským hřištěm s umělým povrchem a realizovány budou i sadové úpravy a doplněn městský mobiliář.

V následujících dnech se chystá velká dotazníková akce na sídlišti Riviera. Město má projekt na regeneraci celého sídliště, ke kterému se všeobecně vyjadřovala i veřejnost. Teď město zajímá, co konkrétně lidé chtějí mít před svými domy. Budou si moci vybrat z možností v dotazníku, který jim město doručí do schránek.

„Například se budeme ptát, jestli mají vzniknout chodníky v místech vyšlapaných tras nebo zda opravit nebo zcela odstranit sušáky na prádlo a klepáče. Dotazovaní budou moci volit mezi dětským hřištěm, hřištěm s prvky pro seniory nebo kopcem pro sáňkování. A budou si moci taky sami zvolit, zda chtějí mít před domy piknikové stoly nebo altány a pod okny květinové loučky nebo záhony trvalek,“ nastínil možnosti, ze kterých mohou lidé vybírat, primátor Pobucký.

Dotazníky budou lidem v jednotlivých vnitroblocích a lokalitách sídliště Riviera distribuovány do schránek průběžně. Vyplněné je lidé budou moci odevzdávat do označených schránek umístěných na známých objektech na sídlišti, ale také osobně na odboru investic ve 4. patře v budově frýdeckého magistrátu, nebo zaslat elektronicky na adresu investice@frydekmistek.cz. Dotazníková akce by měla být ukončena 1. července.

Pokud konkrétní návrhy přesáhnou v odevzdaných dotaznících 50 %, budou zapracovány do projektových dokumentací, podle kterých budou úpravy na sídlišti realizovány.

Náklady na revitalizaci sídliště Riviera jsou odhadovány na bezmála 400 milionů korun. Trvat bude několik let, zahájena byla již loni, kdy byly zpevněny plochy v Janáčkově parku, a v příštím týdnu začnou úpravy parkovací plochy na ulici 28. října.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
09.05.2019 15:15
Počet zhlédnutí: 3 723