Aktuality

Přijďte na veřejné projednání plánu mobility

Plán udržitelné městské mobility řeší rozvoj jednotlivých forem a způsobů dopravy ve městě, od pěší dopravy přes MHD po parkování.

Zpracovatel nyní dokončuje analytickou část, která hodnotí stávající stav dopravy ve městě.

Z analýzy vyplývá, že dobrou pozici ve městě má MHD, naopak cyklistická doprava a parkování by si zasloužily více pozornosti. Mimo dostavbu dálnice město čeká rekonstrukce železniční trati. Ve střednědobém horizontu bude velkou výzvou příprava podmínek pro nástup elektromobility, která by měla pomoci snížit emise z dopravy.

Projednání je naplánováno na 22. 5. 2019 v 16.30 hod. ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku (Radniční 1148, místnost č. 217). Budou zde prezentovány výsledky a zjištění ze všech druhů dopravy. 

Bude možno diskutovat přímo se zástupci města a se zpracovatelem plánu mobility na téma dopravy a kvality života ve městě. Podněty budou podkladem pro návrhy opatření a změn.

http://mobilita-frydekmistek.cz/
 

MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
16.05.2019 13:58
(Aktualizováno: 16.5.2019 14:40)
Počet zhlédnutí: 1 692