Archiv

Zmírnění dopravního omezení v opravované Rubikově křižovatce

Ve středu 15. května byla zahájena generální oprava Rubikovy křižovatky na mostě na třídě T. G. Masaryka ve Frýdku, která si vyžádala také výrazné dopravní omezení. Řidičům je zamezeno odbočit doleva, ovšem v jednom případě se městu podařilo vyjednat výjimku. Při nájezdu na most z průtahu (ve směru jízdy na Český Těšín) je zatím možné odbočit doleva k frýdeckému magistrátu.

„Rozhodli jsme se odlehčit dopravnímu zatížení okolních komunikací, ale i křižovatky samotné a řidiče směřující po estakádě k frýdeckému magistrátu jsme pustili na most a umožnili jim odbočení doleva. Objízdná trasa by je totiž stejně svedla z estakády kolem vlakového nádraží zpět na opravovanou „Rubikovku“, jen z jiného směru. Křižovatce by to tedy neulehčilo a navíc by se auta hromadila na třídě T. G. Masaryka a v okolních ulicích. Situaci monitorujeme, pokud se ukáže, že provoz v křižovatce kolabuje nebo dochází ke kolizím, budeme nuceni i toto odbočení doleva zavřít,“ vysvětlil náměstek Karel Deutscher.

V rámci 1. etapy opravy je uzavřena polovina mostu s jízdním pruhem ve směru od vlakového nádraží (od Slezské) k magistrátu. Doprava je vedena po druhé části mostu. Současně s mostem se opravují také opěrné pilotové zdi a rampy. Dopravní omezení je tedy také na čtyřproudové silnici pod mostem, tedy na hlavním tahu na Český Těšín. Doprava je zde svedena do jednoho pruhu v každém směru.

Investorem opravy mostu je zčásti město a zčásti stát, přesněji ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic). Celkové náklady na opravu mostu i opěrných pilotových zdí a navazujících ramp jsou vyčísleny na bezmála 100 milionů (včetně DPH). Z toho ŘSD vydá na opravy opěrných zdí a ramp 60 milionů. Město zaplatí za opravu mostu téměř 40 milionů korun, ovšem přes 31 milionů získá zpět z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.

Práce realizuje společnost IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
21.05.2019 08:22
Počet zhlédnutí: 3 045