Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Město aktualizovalo tržní řád - rozšířilo počet tržních míst, zákaz podomního prodeje stále platí

Statutární město Frýdek-Místek má od roku 2005 tržní řád, kterým je regulován prodej a poskytování služeb mimo kamenné provozovny. V minulých dnech byl aktualizován. Je přehlednější a rozšířen o nové lokality, kde je možné prodej mimo kamenné obchody realizovat. Zákaz podomního prodeje stále platí.
21.06.2019 12:03
(Aktualizováno: 21.6.2019 12:19)
Počet zhlédnutí: 4597

Kromě obou hlavních náměstí, sadů u řeky Ostravice, Olešné nebo areálů bývalých textilek, byl nově do tržního řádu zahrnut taky prostor Faunaparku, lokalita stadionu TJ Slezan a prostranství u Frýdy. Všechna tato prostranství do něj byla zařazena v návaznosti na konání společenských, kulturních a sportovních akcí. Pokud by do tržního řádu zařazena nebyla, pak by se mělo za to, že se na nich nesmí konat stánkový prodej. Jednoduše řečeno, stánkový prodej nelze provozovat bez zavedení místa prodeje do tržního řádu, a to se týká i soukromých pozemků,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Na novém tržním místě u Frýdy se v srpnu uskuteční Burger festival s nabídkou různých  burgerů, od tradičních, přes vegetariánské nebo veganské, až po bezlepkové. Ve Faunaparku je v plánu Slezan fest a v lokalitě TJ Slezan se koná Sweetsen fest,“ doplnil náměstek primátora Jakub Míček s tím, že tržní řád je možné rozšířit o další tržní místa, a to v návaznosti na žádosti prodejců. Již nyní se připravuje jeho rozšíření o areál Sokolíku u řeky Ostravice, sportovní areál Lysůvky, areál Sboru dobrovolných hasičů Zelinkovice a o tři místa v Chlebovicích, a to prostor u Domu včelařů, sportovní areál a parkoviště před místní prodejnou. 

Nový tržní řád na rozdíl od toho původního obsahuje nejen seznam tržních míst, ale také jejich grafické znázornění a povinnosti prodejce.Pro lepší přehlednost je každé tržní místo uvedeno v samostatné příloze, která zahrnuje mapový zákres, parcelní číslo, dobu prodeje i povinnosti související s prodejem - mimo jiné zajistit povolení k užívání pozemku, v případě veřejného prostranství uhradit správní poplatek, případně si vyžádat vyjádření odboru dopravy nebo životního prostředí. Cílem je specifikovat tržní místa a stanovit jasná pravidla prodejcům, což v konečném důsledku pomáhá předcházet případným škodám nebo porušování pořádku,“ upřesnil náměstek Míček.

Například na tržním místě v Parku Pod zámkem může prodejce umístit prodejní stánek jen na zpevněné komunikaci, tedy chodníku. Pokud by ho chtěl mít v zeleni, musel by si na to vyřídit povolení od odboru životního prostředí. Stanovena je přitom i vzdálenost stánku a dalšího vybavení od květinových záhonů, keřů a stromů. U každého tržního místa je také specifikováno, jaká další povolení a vyjádření si musí prodejce vyřídit, případně zda je povinen uhradit městu poplatek za užívání veřejného prostranství. Všeobecně pak jsou dána pravidla pro označení stánku a udržování pořádku kolem něj.

Tržní řád také vymezuje formy prodeje, které jsou v částech Frýdek a Místek zakázány. Stále platí, že již od roku 2005 je zakázán podomní prodej, pochůzkový prodej i pojízdný prodej. Podomním prodejem se rozumí prodej něčeho bez předchozí objednávky. Pochůzkovým prodejem je například prodej přímo z ruky, často k němu dochází na parkovištích před různými supermarkety, a pojízdný prodej je prodej z aut.

Na dodržování zákazu podomního, pojízdného nebo pochůzkového prodeje dohlíží městská policie. „V případě, že se s takovým prodejem u nás ve městě setkáte, informujte co nejrychleji městskou policii. Je totiž důležité, abychom takového prodejce či obchodníka přistihli na místě a ideálně přímo při tom, když porušuje zákaz, například podomního prodeje. Pak ho lze identifikovat, sepsat s ním protokol a celou věc předat k  přestupkovému řízení, ve kterém hrozí pokuta až 100 tisíc korun,“ vyzývá primátor Michal Pobucký a zároveň dodává, že pokud občané nezareagují včas a dotyčný z místa odejde neznámo kam, nebo o zakázané formě prodeje vůbec neinformují, pak takové případy nelze řešit.

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

Obrázky

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
6.82 °C
3.1 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)