Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Hledáme nového jednatele společnosti Sportplex

Rada města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na funkci jednatele obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
08.07.2019 16:49
Počet zhlédnutí: 3037

Obchodní společnost:     Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. se sídlem Na Příkopě 3726, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČO 26829495, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 26914, jejímž jediným společníkem je statutární město Frýdek-Místek. Další informace o společnosti jsou dostupné na www.sportplex.cz.

Funkce:      statutární orgán společnosti - jednatel

Smluvní vztah:      smlouva o výkonu funkce

Místo výkonu funkce:      město Frýdek-Místek

Doba výkonu funkce:      neurčitá

Předpokládané zahájení výkonu funkce:      1. 10. 2019, případně dle dohody

Platové podmínky:      smluvní odměna

 

Charakteristika výkonu funkce:

Vedení obchodní společnosti, která zajišťuje provozování sportovních zařízení.

Předpoklady pro uchazeče o výkon funkce:

Do funkce jednatele může být zvolena fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a je bezúhonná.

Jiné požadavky:

 1. vysokoškolské vzdělání, případně středoškolské vzdělání s maturitou a praxí v oboru
 2. manažerské schopnosti
 3. znalost problematiky řízení, ekonomiky a základních právních poměrů obchodních společností a příspěvkových organizací
 4. vysoké pracovní nasazení, komunikativní schopnosti, flexibilita
 5. řidičské oprávnění alespoň skupiny B
 6. obecné znalosti právních předpisů, se kterými musí být jednatel společnosti schopen pracovat:
 1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 2. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů
 3. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 4. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 5. zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 1. uživatelská znalost práce s PC – operační programy MS Office (Word, Outlook), práce s internetem
 2. znalost cizího jazyka výhodou

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu uchazeče
 • datum, místo a podpis uchazeče
 • emailovou adresu, telefonní kontakt na uchazeče

 

K přihlášce do výběrového řízení uchazeč přiloží:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje obchodní společnosti Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o. v rozsahu max. 10 stran A4
 • souhlas s užitím osobních údajů

Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

Přihlášky s požadovanými přílohami zasílejte do 31. 7. 2019 v zalepené obálce s uvedením adresy uchazeče a  označením „Výběrové řízení – neotvírat“ na adresu:

Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor statutárního města Frýdku-Místku

Magistrát města Frýdku-Místku

Radniční 1148

73801 Frýdek-Místek

Ve Frýdku-Místku dne 8. 7. 2019                                                     Mgr. Michal Pobucký, DiS.

                                                                                                                         primátor

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

Obrázky

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
15.06 °C
9.97 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)