Nacházíte se: O městě
PDF E-mail Print

Město má nový řád veřejných pohřebišť

Od 1. července platí na hřbitovech na území města nový řád veřejných pohřebišť. Ve srovnání s původním řádem vymezuje pojmy, upřesňuje rozsah pohřebišť včetně parcelních čísel, ale také rozšiřuje povinnosti pro nájemce hrobového místa i pro návštěvníky.
12.07.2019 12:09
Počet zhlédnutí: 4052

Nový řád veřejných pohřebišť stanovuje nájemci povinnost oznamovat údaje potřebné pro vedení evidence pohřebišť – např. změna jména nebo adresy, udržovat hrobové místo čisté, zajistit opravu poškozeného hrobového zařízení (pomníku) s narušenou stabilitou nebo zajistit vyklizení hrobového místa po ukončení nájmu. Při údržbě, opravě, nebo odstraňování hrobky či hrobového zařízení nájemce odpovídá za udržování pořádku a je povinen zajistit v maximální možné míře průchodnost cest a uliček na pohřebišti. Po skončení uvedených prací je povinen na své náklady uvést okolí příslušného hrobového místa a místa, která při práci znečistil nebo poškodil, do původního stavu, a to nejpozději do 48 hodin. Zahájení a ukončení prací je povinen prokazatelně ohlásit provozovateli.

Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným (písemným) souhlasem provozovatele. Ten je nutný i v případě, že by pozůstalí chtěli na hrobovém místě vysadit strom nebo keře. 

Provozní doba je od května do října od 6 do 20 hodin, od listopadu do dubna od 7 do 18 hodin. V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle a následující soboty a neděle, jsou hřbitovy zpřístupněny od 7 do 20 hodin.

Kompletní znění řádu veřejných pohřebišť na https://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/ostatni/hrbitovy/

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA

Obrázky

O městě

TV vysílání

Facebook

Aktuální počasí

Dnes:
Zítra:
15.31 °C
9.97 °C

Odkazy

Novinky

Odběr novinek e-mailem.Kontrola Zadejte číslo složené z dnešního datumu a roku a dne (například druhy leden 2018 vypdata takhle . 120182)