Aktuality

Uzavírky dvou železničních přejezdů a podjezdu ve Frýdku

Od soboty 17. srpna 2019, 7:00 hod. do pátku 30. srpna 2019, 18:00 hod. budou z důvodu rekonstrukce uzavřeny dva železniční přejezdy a jeden podjezd ve Frýdku. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, zhotovitelem STRABAG Rail a.s.

Přesné označení uzavírky:
Lokalita č. 1 – žel. přejezd P7396
místní komunikace – parc. č. 7652/30, ul. Na Poříčí, v místě žel. přejezdu, k. ú. Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek.
Lokalita č. 2 – žel. přejezd P8305
místní komunikace – parc. č. 8091/1 a účelové komunikace - parc. č. 8094, k. ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek.
Lokalita č. 5 – žel. nadjezd na ul. Na Soutoku, ul. Plavební
místní komunikace – parc. č. 7652/17, ul. Na Soutoku, ul. Plavební, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek
 

Doba trvání uzavírky:
Lokalita č. 1 – žel. přejezd P7396
od 17.08.2019 do 29.08.2019
Lokalita č. 2 – žel. přejezd P8305
od 17.08.2019 do 30.08.2019
Lokalita č. 5 – žel. nadjezd na ul. Na Soutoku, ul. Plavební
od 17.08.2019 do 29.08.2019
 

Stanovení trasy objížďky:
Lokalita č. 1 – žel. přejezd P7396
Vedena obousměrně po ul. Na Poříčí, ul. Nádražní, ul. tř. T.G. Masaryka, sil. II/477, ul. Staroměstská. Délka objízdné trasy: cca 2,5km.
Lokalita č. 2 – žel. přejezd P8305
Není stanovena.
Lokalita č. 5 – žel. nadjezd na ul. Na Soutoku, ul. Plavební
Vedena obousměrně po ul. Na Soutoku, ul. Železniční II, ul. Na Poříčí, ul. Nádražní, ul. tř. T.G. Masaryka, sil. II/477 ul. Staroměstská, sil. II/477 ul. Jamnická, ul. Plavební. Délka objízdné trasy: cca 3km.

Grafické znázornění je v příloze.
 

MM F-M
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
13.08.2019 09:20
(Aktualizováno: 19.8.2019 11:54)
Počet zhlédnutí: 5 651