Aktuality

Povodí Odry vykácí poškozené stromy kolem řeky

Do konce září vykácí státní podnik Povodí Odry na dvě desítky stromů podél cyklostezky kolem řeky Ostravice, přesněji v blízkosti areálu Sokolík a dětského hřiště v Sadech Bedřicha Smetany. Důvodem je špatný zdravotní stav stromů, které usychají a ohrožují bezpečnost osob.

Vykáceno bude devatenáct stromů, převážně lip srdčitých a javorů klenů, které v důsledku silného napadení jmelím, ale i dlouhodobého nedostatku vláhy usychají a ohrožují bezpečnost osob. Stromy ke kácení byly vytipovány na základě posudku, který pro Povodí Odry vypracovala specializovaná arboristická firma.

Kácení není vítanou činností, nicméně bezpečnost osob je prioritou. Nutno také podotknout, že Povodí Odry udělalo pro ochranu stromů, co mohlo. V minulých letech byly ořezány, aby se zlepšil jejich zdravotní stav. Vitalita stromů už byla ale natolik snížena, že začaly postupně odumírat.

Za vykácené stromy Povodí Odry bohužel nové stromy nevysadí. Na tělese protipovodňové hráze to totiž není možné. Navíc, je všeobecně známo, že na pozemcích ve správě státního podniku Povodí Odry je z důvodu zajišťování protipovodňové ochrany nedostatek prostoru pro výsadbu dřevin.

Město se dlouhodobě snaží navyšovat počty stromů ve městě. Každoročně jich vysadí  stovky. Hledat pro ně vhodná místa je ale čím dál složitější, musí se držet legislativy a nevysazovat je v blízkosti vedení inženýrských či kabelových sítí.

„Povodí Odry sice novou výsadbu neprovede, protože mu to legislativa nedovoluje.  Nicméně, my se budeme snažit najít v parku u řeky na městských pozemcích vhodná místa pro výsadbu nových stromů tak, aby časem nahradily jak společenské, tak i ekologické funkce těch pokácených,“ dodal primátor Michal Pobucký.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
10.09.2019 09:59
Počet zhlédnutí: 1 794