Aktuality

Přijďte na veřejné projednání plánu mobility

Plán udržitelné městské mobility je strategickým dokumentem města s krátkodobým i dlouhodobým výhledem. Cílem je podpořit udržitelnou dopravu ve městě. Od května jste se mohli zapojit do diskuse k zjištěným skutečnostem a vizi města.

Byla zvolena vize plánu mobility ve znění: „Frýdek - Místek je místem, kde stojí za to žít. Místem, kde je zajištěna přívětivá mobilita pro všechny věkové skupiny obyvatel.“. Pro naplnění této vize byly zvoleny čtyři strategické cíle, a to bezpečnost, inovace, místo pro život a management dopravy. Aby nám tyto cíle pomohly nastavit směřování v dlouhodobém horizontu, je zapotřebí je naplnit konkrétními návrhy. Přijďte diskutovat nad těmito návrhy spolu se zástupci města a zpracovateli plánu mobility. Je to přeci Vaše město.
Plán ještě není zdaleka hotov a ke všem Vašim podnětům bude při zpracování přihlédnuto.
Projednání je naplánováno na 16. 10. 2019 v 16.30 hod. ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku (Radniční 1148, místnost č. 217).
Podněty budou podkladem pro návrhy akčního plánu do roku 2024. Podklady jsou dostupné na webu projektu mobilita-frydekmistek.cz.

MM F-M
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A STAVEBNÍHO ŘÁDU
07.10.2019 11:19
Počet zhlédnutí: 2 592