Aktuality

Koncepce sociálního bydlení pro Frýdek-Místek

Statutární město Frýdek-Místek rozhodlo o potřebnosti vzniku dokumentu, který by uceleně řešil problematiku sociálního a dostupného bydlení na svém území. Město připravilo projekt s názvem „Zpracování koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku-Místku na období 2020–2025 a její aplikace“ a následně úspěšně získalo prostředky na jeho realizaci z Operačního programu Zaměstnanost (reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010005).

Dokument, jehož součástí bude jak analytická, tak i návrhová část, je aktuálně zpracováván a měl by být dokončen v červnu 2020. Současně vznikají 3 podpůrné metodiky týkající se přidělování sociálních bytů, sociální práce a především prevence ztráty bydlení. V souvislosti s projektem Koncepce sociálního bydlení byla nově zřízena pracovní skupina k problematice sociálního bydlení, kde se setkávají zainteresovaní aktéři - zástupci vedení města, magistrátu, Úřadu práce ČR, neziskových organizací jako Armáda spásy a Slezská diakonie, ale také Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku či společnosti RESIDOMO jako významných vlastníků bytového fondu.

První setkání této pracovní skupiny proběhlo v říjnu 2019. „Uvědomujeme si, že disponujeme omezeným počtem sociálních bytů. Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení dostupnosti dlouhodobého, udržitelného a důstojného bydlení pro osoby a domácnosti, které žijí v nejistých či nevyhovujících podmínkách. Jedná se jak o jednotlivce, ale i rodiny s dětmi či matky samoživitelky. V takových bytech poté probíhá s uživateli sociální práce, která má za úkol je naučit bydlení si udržet,“ uvedl k projektu náměstek primátora Marcel Sikora (KDU-ČSL).

 

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
05.11.2019 06:58
(Aktualizováno: 5.11.2019 07:00)
Počet zhlédnutí: 1 111