Aktuality

Výzva k podání návrhů na udělení Ceny statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019

Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019

V souladu s „Pravidly pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku“, které schválilo Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém 6. zasedání 7. 9. 2015, vyzývá odbor kancelář primátora k podání návrhů na ocenění osobnosti našeho města, které by si podle názoru navrhovatele zasloužily získat ocenění za rok 2019.

Cena statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019 bude slavnostně udělena v průběhu roku 2020 v souladu se schválenými pravidly pro udělení této ceny (najdete je na našich stránkách www.frydekmistek.cz).

O udělení Ceny statutárního města Frýdku-Místku za rok 2019 rozhodne zastupitelstvo města na zasedání v roce 2020.

Ceny města lze udělit v následujících oblastech:
a) vědecká činnost
b) výtvarné umění a architektura
c) hudba
d) literární činnost
e) dramatické umění
f) sport
g) výchova a vzdělávání
h) záchrana lidských životů

Předkládat návrhy na udělení ceny města mohou pouze občané města, a to písemně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Frýdku-Místku, nejpozději do 31. 12. 2019.

Návrh musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště nominovaného a odůvodnění nominace. Navrhovatel dále uvede své jméno a příjmení, adresu bydliště a návrh podepíše.
Návrhy eviduje a zpracovává paní Jana Svačinková, odbor kancelář primátora (kontakt: 558 609 113, svacinkova.jana@frydekmistek.cz ).

MM F-M
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
06.11.2019 10:31
(Aktualizováno: 6.11.2019 10:42)
Počet zhlédnutí: 980