Aktuality

Chodník na Černé cestě už se staví

Městská společnost TS a.s. zahájila v těchto dnech výstavbu chybějící části chodníku na ulici Černá cesta ve Frýdku. Hotov by měl být do konce roku.

„Chodník v lokalitě Černá cesta s hustou rodinnou zástavbou je z velké části vybudovaný. Problém byl ale v jeho spodní části, od křížení s ulicí Na Výsluní po autobusovou zastávku Černá cesta. V daném místě vede několik sítí a některé se i kříží, takže jednání o možnosti vybudovat zde chodník bylo složité a zdlouhavé. Nakonec se ale podařilo vyjednat výjimky s tím, že je nutné provést přeložku vodovodu, na které se již pracuje“ vysvětlil náměstek primátora Karel Deutscher.

„Po přeložce vodovodního řádu a výstavbě dešťové kanalizace bude ve spodní části ulice vybudován nový chodník ze zámkové dlažby s napojením na přilehlou asfaltovou komunikaci. Náklady na vybudování chodníku, včetně přeložky vodovodu, činí zhruba 1,5 milionu korun,“ doplnil předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
06.11.2019 16:24
Počet zhlédnutí: 2 706