Aktuality

Dny proti chudobě ve Frýdku-Místku

Statutární město Frýdek-Místek se pravidelně zapojuje do celosvětově pořádaných kampaní zaměřených na boj proti chudobě. Při této příležitosti Slezská diakonie, pod záštitou náměstka primátora Marcela Sikory, realizovala projekt „Dny proti chudobě ve Frýdku-Místku“, který nabídl zajímavý program pro širokou veřejnost i pro osoby zasažené chudobou. Dny proti chudobě se letos uskutečnily ve dnech 14. října až 16. října 2019.

Program byl zahájen pondělní přednáškou pro studenty středních škol v Modrém salonku Městské knihovny Frýdek-Místek. Přednášky zajišťovali pracovníci střediska Slezské diakonie BETHEL Frýdek-Místek, letos na téma: Život na ulici. Organizace ADRA připravila pro osoby v nouzi stříhání a holení zdarma. Ostříhat nebo oholit se přišlo v tento den 10 osob. Pondělí bylo zakončeno rozdáváním polévky a hygienických balíčků pro lidi bez domova. Této akce se zúčastnilo více než 50 osob.

Úterní program začal další přednáškou pro studenty střední školy v Modrém salonku Městské knihovny Frýdek-Místek, dále pokračoval bohoslužbou v modlitebně CASD a byl ukončen ŠPACÍREM, který byl v letošním roce připravenou novinkou. Jednalo se o 8 km pochod po Frýdku-Místku, jehož záměrem bylo nejen udělat něco dobrého pro zdraví, ale zároveň seznámit účastníky Špacíru se sociálními službami, které na území města pomáhají lidem ohroženými chudobou. Cesta začala u Restaurace Sokolík, pokračovala přes budovu Magistrátu města Frýdku-Místku, kde náměstek primátora Marcel Sikora připravil pro účastníky akce ve své kanceláři malé občerstvení, a vedoucí odboru sociálních služeb Ing. Jarmila Kozlová přiblížila činnost odboru. Dalšími navštívenými místy byl sociální šatník ADRA, azylový dům pro ženy a matky s dětmi SÁRA, domovy se zvláštním režimem Oáza pokoje a Domov Přístav, výdejna potravinové a materiální pomoci. Potěšující je, že letošní novinka v programu se setkala i se zájmem občanů, kteří se k pochodu rovněž přidali.

Ve středu byl pro klienty azylových domů připraven turnaj v šipkách BETHEL DARTS OPEN 2019 a ukončení třídenního programu s večerním posezením u ohně a opékáním párků. Šipkový turnaj se konal již 6. rokem, přijelo si zahrát 80 hráčů z azylových domů z Olomouce, Krnova, Karviné a Frýdku-Místku.  Během celého dne navíc probíhala potravinová sbírka mezi zaměstnanci frýdecko-místeckého Magistrátu, jejíž výtěžek byl předán klientkám střediska SÁRA, zejména matkám s dětmi. Celkem se vybralo 191 kg potravin.

Dny proti chudobě pořádala Slezská diakonie ve spolupráci se statutárním městem Frýdek-Místek a organizacemi ADRA, Armáda spásy ČR, Český červený kříž, Knihovna Frýdek-Místek.

Jan Savický a Lucie Drkošová
středisko BETHEL Frýdek-Místek

MM F-M
ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
08.11.2019 07:55
Počet zhlédnutí: 2 885