Aktuality

Lískovec se vylepšuje dle stanovených priorit

V Kulturním domě Lískovec se uskutečnily Hovory s občany, které zrekapitulovaly, co se podařilo v letošním roce v této okrajové části vylepšit, co dalšího se připravuje i která témata a problémy zůstávají nadále k řešení.

 

Z přidělených financí ve výši zhruba osmi milionů korun byly například zhotoveny chodníky na katolickém hřbitově, začalo se s úpravami sportoviště pod kostelem, vyměnily se staré plechové autobusové zastávky, opravila se řada místních komunikací, upravilo prostředí u pramene v Hájku i okolí božích muk. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se tu dnes sešli a svou účastí projevili zájem o svou obec, stejně jako osadnímu výboru, kterému se za poslední rok ve spolupráci s odbory magistrátu povedlo provést opravdu spoustu akcí,“ reagoval náměstek primátora Marcel Sikora, než byly odhaleny plány a priority pro další období. Občané v diskuzi znovu projevili zájem o otázku vybudování dětského hřiště a vyjádřili obavu, aby to neskončilo něčím malým, nedůstojným.

„Dětské hřiště je téma dlouhé, už několik let se hledá vhodný prostor. Prakticky u všech pozemků, kde jsme chtěli umístit dětské hřiště, se vždy našel problém a vždy to na někom ztroskotalo, někomu se nehodilo. Ať už se jednalo o pozemek u hasičárny, u školy, sportoviště pod kostelem. Nakonec jsme se znovu doslali do toho místa pod kostelem. Myslím si, že to místo je relativně vyhovující. Umístěno zde může být čtyři až pět dětských prvků plus lavičky. Tento plán je možno realizovat v průběhu příštího roku,“ sdělil Jiří Sobek, předseda osadního výboru, s tím, že hledání většího pozemku by mohlo znamenat i to, že děti, pro které může sloužit, mezitím odrostou. Ujistil, že osadní výbor postupuje podle stanovených priorit, zejména u oprav komunikací, kde se zohledňuje, pro kolik obyvatel daný úsek slouží. „Rozpočet Lískovce ani města není nafukovací, nelze opravit všechno najednou, ale priority jsou tu nastaveny správně,“ podpořil osadní výbor Marcel Sikora. Ten se za město dočkal v závěru i potlesku a pochval. „Ještě to tu nikdo neřekl – hodně věcí je udělaných a dobře se nám žije,“ nebál se prohlásit jeden z občanů.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
20.11.2019 11:59
(Aktualizováno: 20.11.2019 12:02)
Počet zhlédnutí: 1 555