Aktuality

Město hledá místo pro stromy: zájemcům by je vysadilo na zahradách

Rada města schválila program, jehož cílem je podpora výsadby stromů, která by byla realizována na náklady města na soukromých pozemcích. Posvětit to ale ještě musí zastupitelé.

Cílem je podpořit opatření vedoucí ke zlepšení životního prostředí. Město ročně vysadí ve veřejné zeleni stovky stromů a téměř dvě tisícovky keřů. Vhodná místa pro výsadbu nových stromů vytipovávají referenti odboru životního prostředí, kteří musejí brát v potaz nemalá omezení. Stromy nesmí být vysazeny v ochranných pásmech inženýrských sítí, v místech, kde dotčené orgány státní správy nedaly souhlasné stanovisko, a ani v místech, kde se v budoucnu plánují úpravy v souvislosti s rozvojem území. Vhodná místa ve veřejné zeleni se tímto zužují.

„My ale chceme mít ve městě co nejvíce stromů. Plní nejen estetickou, ekologickou a izolační funkci, jsou také čím dál důležitější v souvislosti se změnou klimatu. Teplých dní je čím dál víc, trápí nás i sucho. Stromy umí zadržet vodu v krajině a navíc fungují jako přírodní klimatizace, což je přínosem pro všechny. Proto navrhujeme podpořit výsadbu stromů i na soukromých pozemcích. Pokud to zastupitelé schválí, budou moci fyzické i právnické osoby požádat město o vysazení stromů na svých pozemcích s tím, že následná péče o ně už by byla v jejich režii,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Stromy – listnaté, ovocné i jehličnaté by byly vysazovány od října do konce listopadu. Na základě jedné žádosti o poskytnutí podpory v daném roce by bylo možné vysadit maximálně pět stromů.

Z rozpočtu města pro rok 2020 je navrhováno uvolnit pro tento pilotní program půl milionu korun.

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
20.11.2019 11:59
Počet zhlédnutí: 1 489