Aktuality

V Chlebovicích se občané těší na kanalizaci a tělocvičnu

V Chlebovicích se Na Fojtství na Hovorech s občany sešel plný sál, ale atmosféra byla mnohem poklidnější než v minulosti, lidé byli v podstatě spokojeni s tím, co za investiční akce je v příštím roce čekají – především kanalizace (80 milionů) a výstavba tělocvičny (40 milionů).

Náměstek primátora Pavel Machala, který má chlebovickou okrajovou část na starosti, přiblížil, co se zde v souvislosti s výstavbou kanalizace bude dít, od nezbytných dopravních omezení až po režim oprav komunikací, které se nemohou uvádět do původního nebo lepšího stavu bezprostředně po výkopech. „Praxe ukázala, že je třeba počkat nejméně rok až dva, až si všechno sedne, protože jinak by ta odvedená práce přišla vniveč,“ připravoval místní Pavel Machala, že na přechodnou dobu budou muset snést horší stav komunikací kanalizací dotčených, a poděkoval osadnímu výboru, že se ještě snaží získat k napojení dosud nerozhodnuté občany. Dotknul se také problematiky klidu o nedělích a svátcích s tím, že v rámci dobrých sousedských vztahů i nyní může fungovat nepsané pravidlo neobtěžování okolí nadměrným hlukem, protože vyhláška s následným možným upozorněním městské policie může sousedské vztahy naopak velmi vyhrotit. Objevil se rovněž požadavek na zřízení wifi připojení pro Dům včelařů, který také nevyzněl jednoznačně. „Někteří se tomu brání, protože zkušenost je taková, že pak každý kouká do mobilu, přitom sem si určitě chodíte hlavně popovídat mezi sebou,“ reagoval Pavel Machala. V domě Na Fojtství ale město přesto s vylepšením počítá, v příštím roce bude zpracována projektová dokumentace k nutné opravě střechy. Vedle dlouho očekávané tělocvičny, která bude nakonec vyřešena nástavbou nad mateřskou školou, však bude hlavní investicí nevyhnutelná kanalizace, která místním umožní vyřešit odpadní vody v souladu se zákonem.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
20.11.2019 12:03
Počet zhlédnutí: 2 560