Aktuality

Stav znečištění ovzduší ve městě Frýdku-Místku

Na území Moravskoslezského kraje se hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 pohybují mezi 49 – 88 µg/m3. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní.

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou většinou mírně nepříznivé.

Výhled na dnešek: Rozptylové podmínky budou zpočátku místy mírně nepříznivé, během dne postupně většinou dobré. Hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se budou pohybovat většinou kolem hodnoty stanoveného imisního limitu 50 mg/m3.

Aktuální úroveň znečištění ovzduší se může v průběhu dne měnit, aktuální data z měřící stanice ve Frýdku-Místku naleznete zde, aktuální přehled dat z automatizovaných stanic v České republice, Polsku a Rakousku naleznete zde.

Zdroj informací obsažených v této zprávě: portal.chmi.cz.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
21.11.2019 09:03
Počet zhlédnutí: 2 932