Aktuality

Nabídka volných nebytových prostor

Statutární město Frýdek-Místek nabízí k pronájmu následující volné nebytové prostory:

k.ú. Frýdek
stavba č.p. 10, na pozemku p.č. 18/1 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 18/1) - Radniční
nebytový prostor č. 1.23 o výměře 55,62 m2, I.NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.24 o výměře 6,23 m2, I.NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.25 o výměře 10,22 m2, I.NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.26 o výměře 9,28 m2, I.NP (prodejna)
nebytový prostor č. 1.27 o výměře 1,99 m2, I.NP (WC)
stavba č.p. 46, na pozemku p.č. 61 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 61) – Zámecké náměstí
nebytový prostor o výměře 39,5 m2, I.NP (nebytový prostor)
nebytový prostor o výměře 2,1 m2, I.NP (schodiště)
nebytový prostor o výměře 1,2 m2, I.NP (předsíňka)
nebytový prostor o výměře 1,8 m2, I.NP (WC)
stavba č.p. 604 na pozemku p.č. 1437/4 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/4) – ul. Sadová
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VI. NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m², VIII. NP (kancelář)
stavba č.p. 606 na pozemku p.č. 1437/6 zast. plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 1437/6) – ul. Sadová
nebytový prostor o výměře 18,97 m², II. NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VI. NP (kancelář)
nebytový prostor o výměře 18,97 m2, VII. NP (kancelář)
stavba č.p.1166 na pozemku p.č. 3026 zastavěná plocha a nádvoří, (stavba je součástí pozemku p.č. 3026) – ul. Těšínská
nebytový prostor o celkové výměře 16,13 m², I. NP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 m², I.NP (sociální zařízení)
stavba č.p. 2299, na pozemku p.č. 2910 zastavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 2910) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o celkové výměře 16,58 m2, I. NP (provozovna)
nebytové prostory o výměře 26,63 m2, I. NP (prodejna)
nebytový prostor o celkové výměře 31,30 m2, I. PP (sklad)
nebytový prostor o celkové výměře 6,51 m2, I. PP (chodba)
nebytový prostor o celkové výměře 11,63 m2, I. PP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 18,77 m2, I. PP (kancelář)
nebytový prostor o celkové výměře 4,63 m2, I. PP (koupelna)
nebytový prostor o celkové výměře 2,05 m2, I. PP (WC)
stavba č.p. 646, na pozemku p.č. 1542 zastavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p. č. 1542) – Kostikovo náměstí
nebytový prostor o výměře 36,96 m2, II. NP (kancelář č. 2.09, 2.10).
nebytový prostor o celkové výměře 9,77 m2, IV. NP (kuchyň, sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 22 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.01)
nebytový prostor o celkové výměře 17,29 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.02)
nebytový prostor o celkové výměře 23,96 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.03)
nebytový prostor o celkové výměře 14,12 m2, IV. NP (kancelář č. 4.10)
nebytový prostor o celkové výměře 37,28 m2, IV. NP (kanceláře č. 4.11, 4.12)
nebytový prostor o celkové výměře 45,05 m2, IV. NP (kancelář č. 4.13)
nebytový prostor o celkové výměře 21,28 m2, IV. NP (kancelář č. 4.14)
nebytový prostor o celkové výměře 5,10 m2, IV. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 28,07 m2, V. NP (kanceláře č. 5.02, 5.03)
nebytový prostor o celkové výměře 3,49 m2, V. NP (sociální zařízení)
nebytový prostor o celkové výměře 15,16 m2, V. NP (sklad)
stavba č.p. 2322 na pozemku p.č. 2881 zastavěná plocha a nádvoří (stavba je součástí pozemku p.č. 2881) – tř. T. G. Masaryka
nebytový prostor o výměře 70,46 m2, I. NP (prodejna)
nebytový prostor o výměře 2,11 m2, I. NP (zádveří)
nebytový prostor o výměře 7,265 m2, I. NP (chodba)
Dominika Chludová, tel. 558 609 176.

k.ú. Místek
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3988/9 zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./če. je součástí pozemku p.č. 3988/9) – bývalá místecká kasárna
nebytové prostory o celkové výměře 10,66 m2 (sklad)
nebytové prostory o celkové výměře 16,00 m2 (sklad)
stavba č.p. 2204 na pozemku p.č. 3978/3 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2204 je součástí pozemku p.č. 3978/3) – bývalá místecká kasárna
nebyt. prostory o celkové výměře
39,3 m2 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 36,4 m2 (kancelář)
stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 3975/6 zastavěná plocha a nádvoří (stavba bez č.p./č.e. je součástí pozemku p.č. 3975/6) – bývalý sklad PHM – bývalá místecká kasárna
nebyt. prostor o celkové výměře
43,47 m2 (sklad)
stavba č.p. 2205 na pozemku p.č. 3987/2 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 2205 je součástí pozemku p.č. 3987/2) – bývalá místecká kasárna:
kancelářské a skladové prostory
stavba č.p. 811 na pozemku p.č.1856/1 zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 811 je součástí pozemku p. č. 1856/1) – ul. Malý Koloredov
nebytové prostory o celkové výměře 41,54 m2, V. NP, místnost 506 (kancelář)
nebytové prostory o celkové výměře 45,17 m2, V. NP, místnost 507 (kancelář)
stavba č.p. 72 na pozemku p.č. 1535/26 zastavěná plocha a nádvoří – ul. J. Trnky (sklady)
nebytové prostory o celkové výměře 34,17 m2, II. NP
Ing. Sylva Chlebková, tel. 558 609 174.

MM F-M
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU
21.11.2019 14:58
(Aktualizováno: 21.11.2019 15:00)
Počet zhlédnutí: 2 837