Aktuality

Nové tarifní a smluvní přepravní podmínky platné v MHD od 1. 1. 2020

Městská hromadná doprava se od nového roku stane součástí integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje (ODIS). Kromě sjednocení způsobu odbavování a nového číslování linek městské hromadné dopravy dochází i k úpravě tarifních a smluvních přepravních podmínek městské hromadné dopravy.

Snižuje se věková hranice pro bezplatnou přepravu ze 70 let na 65 let.

Jízdné placené v hotovosti u řidiče v rámci MHD Frýdek-Místek zůstává ve stejné výši, tedy dospělý 10 korun, dítě 5 korun.

Na území města bude možné i nadále možné využívat spoje příměstské autobusové dopravy, ovšem v těchto spojích neplatí kupon na MHD zdarma.

Karta ODIS nabízí využití výhod jak městského tarifu v rámci tzv. MHD zdarma, tak i tarifu ODIS - https://www.kodis.cz/pdf/tarif_odis.pdf.

Tarif ODIS - https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/jizdne/10/tarif-odis.html

Karta ODIS jako elektronická peněženka - https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/odiska/8/elektronicka-penezenka.html

Cena jednotlivé jízdenky hrazené prostřednictvím ODIS elektronické peněženky se zvyšuje z 8 na 9 korun. Ovšem, do 45 minut bude možné bezplatně přestupovat nejenom mezi spoji MHD, ale i mezi spoji MHD a spoji příměstské autobusové dopravy a spoji MHD a vlakovými spoji.

Příklad: V rámci MHD zaplatím jízdné prostřednictvím elektronické peněženky v částce 9 korun a do 45 minut přestoupím na spoj do Ostravy. Z jízdného do Ostravy mi bude odečteno 9 korun.

K zakoupení je také celosíťová 24hodinová jízdenka, která platí v celé síti ODIS (mimo linky MDPO – Městský dopravní podnik Opava), tedy i na linkách příměstské autobusové dopravy a také ve vlacích Českých drah.

Nové tarifní a smluvní přepravní podmínky MHD Frýdek-Místek jsou dostupné na internetových stránkách města a budou součástí tištěných jízdních řádů městské hromadné dopravy.

Nové tarifní a smluvní přepravní podmínky městské hromadné dopravy ve Frýdku-Místku budou platit od 1. 1. 2020.

 

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
02.12.2019 13:57
(Aktualizováno: 4.12.2019 14:31)
Počet zhlédnutí: 2 670