Aktuality

KÁCENÍ DŘEVIN Z DŮVODU ÚDRŽBY OCHRANNÉHO PÁSMA PLYNOVODU

V některých lokalitách ve Frýdku-Místku dojde v následujících dnech, v období vegetačního klidu, ke kácení vzrostlých stromů a keřů. Důvodem ke kácení je údržba ochranného pásma plynovodu, zajištění provozní bezpečnosti plynové soustavy, kterou provozuje společnost GridServices, s.r.o.

Ve Frýdku dojde ke kácení dřevin na ulici Rokycanova, A. Staška, K Hájku a Příkrá. V Místku se bude kácet na ulici Křížkovského, V. Talicha, 28. října a J. Myslivečka.

Celkem dojde k vykácení 29 stromů (např. borovice, javory, břízy, smrk, dub, olše) a 35 keřů (např. tis, ptačí zob, zimolez). Rozsah a nutnost kácení jednotlivých dřevin posoudil zdejší orgán ochrany přírody. Přestože stromy a keře rostou na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, provádí jejich kácení společnost provozující danou síť, protože podzemní inženýrské sítě mají v souladu s platnou legislativou stanovena ochranná pásma, ve kterých je zakázáno vysazovat trvalé porosty.

Vzhledem k faktu, že stromy rostou přímo v trase plynovodu a svým dalším rozvojem by ho mohly narušit, nelze stromy zachovat, ale je nutno je vykácet.

V minulosti často samotní občané vysazovali ve městě na plochách veřejné zeleně stromy bez respektování ochranných pásem inženýrských sítí, proto v současné době dochází v rámci údržby těchto ochranných pásem ke kácení dřevin provozovateli sítí.

MM F-M
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
02.12.2019 17:50
(Aktualizováno: 2.12.2019 17:58)
Počet zhlédnutí: 1 816