Aktuality

Bezpečnostní rada v Chlebovicích

Zasedání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek se za účasti zástupců jednotlivých složek integrovaného záchranného systému uskutečnilo ve čtvrtek tentokrát v prostorách hasičské zbrojnice v místní části Chlebovice.

Kromě běžného jednání o tom, jak udržet efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události, zúčastnění přemýšleli, jakým způsobem ještě vylepšit společnou akci Den s integrovaným záchranným systémem. Ten by se měl znovu uskutečnit na Olešné, a to první červnovou sobotu (6. 6.), znovu s cílem přitažlivou formou prezentace a ukázek ujistit občany, že se mohou cítit v bezpečí, protože se o něj profesionálně starají všechny složky IZS. Byly předneseny nápady na doplnění programu, se snahou jej dále zatraktivnit, i když zrovna frýdecko-místecká akce tohoto typu se může pochlubit vysokou návštěvností oproti podobným v jiných městech.

Zúčastnění si také prohlédli zrekonstruované vnitřní prostory chlebovické zbrojnice i vybavení místní jednotky, do níž v poslední době město nainvestovalo okolo půl milionu korun. Výsledkem je spokojenost místních dobrovolných hasičů s výstrojí i upraveným výjezdním vozidlem Ford Transit, který mají k dispozici pro své zásahy.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
03.12.2019 09:59
Počet zhlédnutí: 2 432