Aktuality

Město vysadí na své náklady stromy na soukromých zahradách

Zastupitelé města schválili program na podporu výsadby stromů v soukromých zahradách. Platit začne od nového roku. Žádosti o podporu výsadby dřevin budou moci zájemci podávat od ledna 2020 na odboru životního prostředí a zemědělství v Místku.

„Najít vhodná místa pro výsadbu stromů se zužují. Nesmí být vysazovány v ochranných pásmech plynovodů, horkovodů a sítí všeobecně, což je velmi omezující. Stromy ve městě jsou ale důležité, proto přicházíme s možností vysadit je na náklady města na soukromých pozemcích a zahradách,“ zopakoval primátor Michal Pobucký.

Žádost o podporu výsadby stromů bude možné podávat od ledna 2020, kdy program začne platit. Podrobnosti k žádostem budou v příštím týdnu zveřejněny a upřesněny na webových stránkách a FB města.

Na základě jedné žádosti bude možné v daném roce vysadit maximálně pět stromů. V rozpočtu města je na tuto činnost uvolněno půl milionu korun.

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
12.12.2019 08:55
Počet zhlédnutí: 258