Aktuality

Neuplatnění inflační doložky z uzavřených nájemních smluv

Statutární město Frýdek-Místek oznamuje, že Rada města Frýdku-Místku na své 33. schůzi konané dne 17.12.2019 rozhodla o tom, že statutární město Frýdek-Místek nebude činit v roce 2020 právní jednání směřující k jednostranné úpravě výše nájemného a pachtovného v důsledku uplatnění inflační doložky z uzavřených smluv o nájmu a pachtu pozemků, kdy předmět nájmu či pachtu je využíván pro nekomerční účely (zahrádkářské využití, zázemí u domu, přístupy apod.) a nájmu movitých věcí ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku. Odbor správy obecního majetku

MM F-M
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO MAJETKU
09.01.2020 07:09
Počet zhlédnutí: 16